شیر توت فرنگی

Strawberry milk  چی بهتر از اینکه تا توت فرنگی هست ازش استفاده کنیم و لذت ببریم! یه طعم بهاری که آدم رو تازه میکنه، این نوشیدنی رژیمی و سالم هستش