شیرینی برنجی

  یکی از شیرینی های سنتی عید شیرینی برنجی هستش! طرفدارای خودش رو داره، یه بافت شیرین و پودری که اگه خوب درست بشه توی دهان آب میشه! البته به نرمیه نخودچی نیست و به نظر من شیرینی نخودچی چیز دیگریست 🙂 اما چون ساده تر و سریعتره برای عید هم خوبه که داشته باشیم!