عرایس

Arayes غذاهای لبنانی تقریبا پر طرفدار هستن، عرایس هم غذای سریعی هستش و هم خیلی آسون و در دسترسه! یه مدل کباب گوشت اما رژیمی و کرانچی!! چی از این بهتر